Dobrodošli

Dobrodošli na e-platformi za mreženje v okviru projekta e-MOTICON: e-Mobilnost – Transnacionalna strategija za interoperabilno družbo in mreženje na obmo?ju Alp (projekt se izvaja v okviru Programa Obmo?je Alp).
 

E-platforma za mreženje je namenjena spodbujanju mednarodne izmenjave izkušenj in znanj ter enakomerne porazdelitve storitev e-mobilnosti v alpskem prostoru. Projektna ekipa e-MOTICON (15 partnerjev iz petih držav) vljudno vabi predstavnike lokalnih skupnosti, državnih institucij, turisti?nih organizacij, predstavnike s podro?ja raziskovalnih dejavnosti in industrije, povezane z e-mobilnostjo, ter druge deležnike, da se pridružite diskusijam na e-platformi za mreženje.

 

Cilj projekta e-MOTICON je prispevati k enakomerni širitvi elektri?ne mobilnosti v alpskem prostoru. S pripravo transnacionalne strategije, ki bo temeljila na integriranem pristopu, podprtem s strani javnih uprav, bo projekt prispeval k bolj razširjeni in u?inkovitejši uporabi elektri?nih vozil in polnilnih postaj. Strategija bo vklju?evala primere dobrih praks interoperabilnosti in evropski okvir roaminga ter bo osnova za na?rtovanje mreže javnih elektri?nih polnilnih postaj. Na ta na?in bo vplivala na pove?anje možnosti za nizkooglji?no mobilnost v Alpah.